การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีไหว้บรรพบุรุษเทศกาลตรุษจีนประจำปี พ.ศ.2564

จดหมายแต่งตั้ง-TC