หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 14 วันที่ 20 ต.ค. 2562

IOM14

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 13 วันที่ 18 ส.ค. 2562

IOM13

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 13 วันที่ 18 ส.ค. 2562 (ภาษาจีน)

152397_เอกสารแปลจีน

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 21 ก.ค. 2562

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 12 วันที่ 21 ก.ค. 2562 (ภาษาจีน)

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 16 มิ.ย. 2562

IOM11-160619

หนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 11 วันที่ 16 มิ.ย. 2562 (ภาษาจีน)

IOM11-C